Paano Protektahan ang Iyong Bahay mula sa mga Anay

Paano Protektahan ang Iyong Bahay mula sa mga Anay

Ano ang mga paraan para protektahan ang iyong bahay mula sa mga anay?

  • Ihanda ang iyong tahanan para maiwasan tumira ang mga anay dito.
  • Hanapin ang kolonya ng mga anay
  • Alamin ang kinakailangan mong gawin upang mapalayas ang mga anay sa iyong tahanan

 

Hindi maiiwasang magkaroon ng mga karaniwang peste sa iyong bahay katulad ng ipis, lamok, langgam, at anay. Pest control ang mabisang sagot sa pagpapanatili ng kalinisan sa paligid ng iyong tahanan at iwasan ang pagdami ng kanilang uri.

Ngunit, paano mo malalaman kung kanino ka sasanguni kung marami ang nag aalok sa iyo ng kanilang serbisyo ng pest control? Ang anay pa naman ay isang uri ng peste na mahirap iwasan lalo na kung mayroon kang mga istruktura na gawa sa kahoy sa iyong bahay.

Kinakailangang protektahan mo ang iyong bahay laban sa anay dahil mahirap palitan ang mga kasiraan na kanilang ihahatid sa iyong mga pag-aari katulad ng mga papel, damit, mismong yari ng iyong bahay, at pan minsan, ang iyong pinagipunang pera. Napakahalagang iwasan ang pagkakaroon ng mga lugar sa iyong bahay na maaaring pasukin ng kolonya ng mga anay.

Pag uusapan natin sa artikulong ito ang mga epektibong paraan upang puksain ang mga anay, basahin ang mga sumusunod para hindi na maging problema ang pag bisita ng anay sa iyong iniingatang bahay:

 Ihanda ang Iyong Tahanan para sa Posibleng Paninirahan ng Anay

Ihanda ang Iyong Tahanan para sa Posibleng Paninirahan ng Anay

Bago pa man itayo ang bahay, maghanda na ng mga paraan para pigilan ang pagbisita ng mga anay. Isabay ang paglalapat ng lunas para sa lupa laban sa mga anay. Magkaroon ng treatment sa palibot ng lupa ng iyong bahay nang hindi na makalapit ang mga anay. Tumawag sa pest control service upang kumonsulta tungkol sa mabisang lunas para makaiwas sa anay habang itinatayo ang iyong bahay.

Iwasan ring gumamit ng mga marupok na material ng kahoy. Ang mga manipis at mahinang uri ng kahoy ay dapat huwag gamit sa pag tayo ng iyong tahanan sapagkat ang mga ito ay madalas pamugaran ng mga anay. Kung maaari, iwasan din ang pagsandal sa kahoy sa mga pader dahil puwedeng maging daanan ito ng mga anay para pumasok sa loob ng iyong bahay.

Suriin din ang paligid ng iyong bahay kung ito ay protektado mula sa mga posibleng paninirahan ng kolonya ng anay. Ang mga puno ay hindi dapat nakadikit sa anumang uri ng materyal sa iyong bahay na gawa sa kahoy at huwag din itong idikit sa bubong dahil pwede rin itong daanan ng mga peste katulad ng langgam at anay.

 

Hanapin ang Mismong Kolonya ng mga Anay

Malaki ang posibilidad na hindi malutasan ng pest control service o ng natural na gamot ang pagdami ng mga anay kung hindi mo alam kung saan nanggagaling ang mga pesteng ito. Upang mapuksa ito, kailangang mapatay ang kanilang tahanan kasama ng kanilang kolonya. Kung gagamit ng boric acid, maging maalam sa mga posibleng panganib na makukuha dito.

Mabuting pag-aralan muna ang paggamit nito dahil hindi ito simpleng kagamitan sa bahay. Ang pulbos nito ay may mapanganib na epekto sa mga bata o sanggol kung ito ay nalanghap nila. Kung gagamitin ang boric acid sa kusina, sala, o kwarto, siguraduhin munang hindi ito mapupunta sa kubyertos at iba pang mga kasangkapan sa bahay.

Kumunsulta sa isang grupo na nagbibigay ng serbisyong pest control, at ang mga anay ay hindi na ulit mangagambala sa iyo. Dumulog sa kanila nang malaman mo rin ang mga tamang hakbang laban sa pagdami ng anay sa loob at sa labas ng iyong tahanan. Huwag basta gumamit ng kemikal sa loob at labas ng bahay, alamin muna kung ano ang nararapat na aplikasyon para dito.

Alamin ang Lahat ng Impormasyon Tungkol sa Anay

(Source: articles.extension.org)

Alamin ang Lahat ng Impormasyon Tungkol sa Anay

Upang maitaboy ang mga anay na maaring sumira sa bahay na iyong pinaghirapang makuha, alamin muna kung ano ba ang mga pinsala na maaaring maidulot nito sa iyong mga ari-arian at kung ano ba talaga ang kayang gawin nitong pesteng ito. Halimbawa, ang anay ay kumakain ng malalambot na kahoy at mga tuyong halaman.

Marapat lang din na alamin ang mga senyales ng pag bisita ng anay sa iyong bahay. Madalas na naninira sila ng mga gamit nang hindi mo nalalaman kaya bago pa man ito mangyari, iwasan na ang kanilang paninirahan sa mga silid ng iyong tahanan. Dapat mo rin malaman na palagi silang makikitang sa kanilang mga kuyog o grupo kaya kailangan mo munang matukoy kung saan nila itinayo ang kanilang pugad.

Ang mga anay din ay kumakain buong araw at buong linggo nang walang pahinga kaya ito ay masamang balita para sa iyong mga kagamitan at sa iyong puhunan na inilaan para sa mga ito. Ang mga pakpak ng mga anay ay maaaring kumalat kapag nakakahanap sila ng ibang lokasyon para gawing tirahan. Hanapin ang mga ito at dumulog na agad sa mabisang pest control service.

Ang mga anay ay may kakayahang ngatngatin ang kahoy, sahig, pader, at iba pang mga istruktura ng iyong bahay. Sila ay nakakapasok sa mga maliliit na lagusan sa labas ng iyong bahay. Maaari rin silang mag iwan ng mud trail na senyales ng kanilang presensya sa iyong bahay.

 

Konklusyon

Ang mga anay ay ang mga pangunahing peste na dapat mong iwasan sa iyong bahay. Hindi lamang ang iyong kagamitan ang kanilang puntirya pero pati na rin ang istruktura ng iyong bahay. Sundin lamang ang mga paraang makikita sa itaas para ma-protektahan ang iyong bahay. Mainam din tumawag sa isang epektibong pest control service para agad masolusyunan ang iyong problema!